Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.8.1995)


Problém č. 2126a – oprava

Zoltán Vicén

Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


Problém č. 2863 – originál

Ján Valuška a

Stanislav Kuchyňa

Reflexný mat 2. ťahomReflexný mat

Dvojťažku č. 2126, ktorú sme uverejnili v novembri 1988, zložil málo skúsený autor, takže nie div, že si v nej "dovolil" vziať úvodníkom čierneho jazdca. Po vyše šiestich rokoch sa k pozícii vrátil a s ľahkosťou sa mu podarilo nahradiť jazdca pešiakom, pričom celý obsah ostal zachovaný (vrátane zdanlivých hier 1...c3, c:d3 2.Jf2, S:d3 mat). Reflexný mat je v našej rubrike vzácnosťou, preto musíme zopakovať, že biely v ňom hrá tak, aby dal čiernemu možnosť matovať. Ak sa takáto možnosť naskytne, čierny na ňu musí "reflexne" skočiť (pravda, ani biely sa nesmie matu vyhnúť). Napr. po ťahu 1...Da5 zahrá biely 2.e:d4 a čierny musí 2...Vc2 mat, podobne 1...D:b3 2.V:d5 D:d5 mat, 1...Db2 2.d:e4 J:e4 mat. Ako sa to zmení po úvodníku 1.e6?! Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2126a b. Kh1 Dg8 Va4 Ve1 Sb1 Sh6 Jd3 Je5 Pc5 d4 (10), č. Ke4 De3 Sa8 Sg1 Jd6 Pc4 f3 f5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2863 b. Kc5 Db5 Vc6 Vd8 Sc1 Ja6 Jg1 Pb3 d3 e3 e5 f5 h3 (13), č. Kh4 Da3 Vf2 Sg8 Sh8 Ja2 Jg3 Pa7 b4 d4 d5 e4 e7 (13), biely začne a donúti čierneho, aby v druhom ťahu mal možnosť dať mat, čo čierny musí využiť, pričom biely sa musí, matovej možnosti vyhnúť.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2851 a 2852 vyhrávajú: Peter Bajmóczi, Ul. federátov 12, 080 01 Prešov, Juraj Meniar, Tatranská 92, 974 00 Banská Bystrica a Zdeno Zvara, Lipová 528/8, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Riešenie problému č. 2857 (Vicén): Zdanlivé hry 1...Vc6, Sc6 2.Db5, Je6 mat, riešenie 1.Dc2 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Vc6, Sc6 2.Jf3, S:f6 mat so zámenou dvoch matov a doplňujúce varianty 1...Se4+, J:c2, Jc1, V:b3 2.D:e4, J:c2, Dc3, J:b3 mat.


Album FIDE 1986-1988

Veľmi oneskorene, ale predsa, doniesli nemecko-francúzski vydavatelia na kongres v Turku ďalší zväzok "zlatých kníh" kompozičného šachu. Má 568 strán, obsahuje 1114 problémov a celkovo je naozaj výborne spracovaný (s "primeranou" cenou 50 DEM). Samozrejme, najviac nás zaujímalo zastúpenie slovenských šachových skladateľov. Ich poradie podľa získaných bodov je takéto: Š. Sovík 11,5, P. Gvozdják 9,33, M. Hlinka 5,83, I. Kiss a Ľ. Lehen po 2,5, Z. Labai 2, J. Brabec 1,5, T. Hernádi, E. Klemanič, J. Kovalič, K. Mlynka a L. Salai jr. po 1, Ľ. Lačný a L. Radi po 0,5. Súčet slovenských bodov – 41,17 – je dvojnásobkom súčtu z minulého albumu! Prípadní záujemcovia o album sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred