Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.8.1995)


Problém č. 2857 – originál

Zoltán Vicén

Stará Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2858 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahomZdanlivé hry

Dvojťažka z Kysúc obsahuje zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...Vc6, Sc6 2.Dd5, Je6 mat, stredoslovenská trojťažka podobne 1...Jh7 2.De5+ d:e5 3.Sc5 mat, 1...f3 2.D:g5 Jc2 3.Dd2 mat. Podľa kompozičných "pravidiel", zdanlivé hry sa v skutočnom riešení neuskutočnia, ale transformujú sa do iných variantov (čomu sa hovorí zámena hier). Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2857 b. Kh7 Dg2 Vc7 Sd8 Sg8 Jc5 Je1 Pb2 b3 f4 (10), č. Kd4 Va6 Vb4 Sa7 Sa8 Ja2 Ja3 Pe3 f6 g3 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2858 b. Kd7 Dh5 Vc8 Sa2 Sf8 Jd5 Jg4 Pe2 f2 f6 (10), č. Kd4 Vg1 Je1 Jg5 Pb5 d6 e4 e6 f4 f7 g2 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2845 a 2846 vyhrávajú: Peter Čonka, Požiarna 13, 044 24 Poproč, Milan Ondruš, Vansovej 4/ 39, 010 08 Žilina a Alexander Pituk, Dom dôchodcov, Drieňová, 969 01 Banská Štiavnica.

Riešenie problému č. 2851 (Hudák): 1.Df4 tempo 1...Ka6, Kc6, Ja6, Jc6 2.Da4, Dc4, S:d7, Sf1 mat. Estetická súhra kráľa s dámou a jazdca so strelcom.

Riešenie problému č. 2852 Brada: 1. riešenie 1.De4 Sf8 2.Kf4 Sd6 mat, 2. riešenie 1.De2 Ve4 2.Kf3 Ve3 mat. Pekná analógia, len škoda, že druhý mat nie je modelový.


O nás bez nás

Zaujímavú správu priniesol Šachprofil vo svojom júnovom čísle. Výkonný výbor SŠZ na schôdzi 10.6.1995 (pod vedením dočasného predsedu V. Puskailera) "zamietol návrh rozpočtu Sekcie kompozičného šachu; v rozpočte figuruje len položka, ktorú už sekcia vyčerpala, ďalšie čerpanie financií bolo zastavené; VV SŠZ navrhuje Sekcii kompozičného šachu vytvorenie samostatného subjektu mimo SŠZ". K tomuto uzneseniu dospel VV bez zástupcu sekcie (na schôdzu ho nepozvali) a bez uvedenia motivácie, a to napriek mimoriadnym úspechom slovenského kompozičného šachu. Sekcia je podľa platného štatútu riadnym členom SŠZ a v podstate už 43 rokov žije s ním v slušnej symbióze. A slušnosť by kázala pred vydávaním takýchto "návrhov" aspoň sa s druhou stranu porozprávať. Vyzerá to tak, že k zaujímavému rozhovoru dôjde na septembrovej mimoriadnej konferencii SŠZ, kde bude zvolený aj nový predseda (za odstúpivšieho P. Petrána).


Vzad <<  >> Vpred