Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.7.1995)


Problém č. 2851 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2852 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaVäzba dámy

Dvojťažka obsahuje dve dvojice analogických variantov, vo dvoch riešeniach pomocného matu je však podobnosť hlbšia a vyvrcholí matmi s väzbou dámy. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2851 b. Kc8 Dc1 Sh3 Jb7 Pd6 (5), č. Kb5 Jb8 Pb6 d7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2852 b. Kc1 Vd4 Sd1 Sh6 Pd2 h3 h4 (7), č. Kg3 Dg4 Vf2 Pf5 g2 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2839 a 2840 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Mária Juhásová, Fábryho 3, 040 22 Košice a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2845 (Brada): a) zdanlivé riešenie 1.Jb3+ K:e4 2.Sg6 nevychádza, lebo na ťahu je čierny (keďže posledný ťah do diagramovej pozície musel robiť biely) – po ľubovoľnom ťahu čierneho vyjde uvedené "zdanlivé" riešenie (ktoré funguje vlastne ako hrozba), ale po "obranách" proti tejto hrozbe sa ukáže 0...S:c5 1.Jf3+ K:c4/K:e4 2.Jd2 mat, resp. 0...S:e5 1.D:d7+ K:c4/K:c5 2.Dd5 mat. Podobne v b) "hrozba" 1.Jf3+ K:c4 Da6 mat a "varianty" 0...S:c5 1.D:d7+ K:e4/K:e5 2.Dd5 mat, 0...S:e5 1.Jb3+ K:c4/K:e4 2.Jd2 mat. V istom zmysle sa z toho vykľula hrozbová Lačného téma, ale odená do špeciálneho retrográdneho rúcha. Vynikajúci výkon nášho mladého autora!


1. Kasparov 2. Anand

Také bolo poradie vo výborne obsadenom Memoriáli M. Tala v Rige, patriacom do seriálu "PCA Super Classic". Favorit Kasparov zvíťazil síce len o pol bodu, ale v priamom súboji za 25 ťahov zdolal svojho veľkého indického konkurenta: 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 S:b4 5.c3 Se7 6.d4 Ja5 7.Se2 e:d4 8.D:d4 Jf6 9.e5 Jc6 10.Dh4 Jd5 11.Dg3 g6 12.0-0 Jb6 13.c4 d6 14.Vd1 Jd7 15.Sh6 Jc:e5 16.J:e5 J:e5 17.Jc3 f6 18.c5 Jf7 19.c:d6 c:d6 20.De3 J:h6 21.D:h6 Sf8 22.De3+ Kf7 23.Jd5 Se6 24.Jf4 De7 25.Ve1 a čierny sa vzdal. Veľkým prekvapením bolo použitie "bradatého" Evansovho gambitu (4.b4): proti novinke 7.Se2 nenašiel Anand dobrú protihru a slabým 14. ťahom umožnil súperovi rýchly útok. Vzrušujúca partia je dobrou predzvesťou zápasu Kasparov – Anand o titul majstra sveta PCA v septembri a októbri... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred