Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.6.1995)


Problém č. 2845 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sg7 na a7


Problém č. 2846 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Biely remizuje

 Neobyčajná dvojťažka

"Biely začne a dá mat druhým ťahom" – tak znie klasická definícia najobľúbenejšieho žánru šachových problémov. Podľa nej to v prvom diagrame ide ľahko: v a) 1.Jb3+ K:e4 2.Sg6 mat a po premiestnení strelca g7 na a7 b) 1.Jf3+ K:c4 2.Da6 mat. Pravda, takýto obyčajný riešiteľský prístup má v danej pozícii vážny "háčik": dúfame, že väčšina našich riešiteľov naň príde a nájde správne riešenia, i keď sa tým poruší klasická definícia... Organizátor hlohovských riešiteľských súťaží nie je v posledných rokoch veľmi "plodný", ale tentoraz nás prekvapil chutnou štúdiou: prvá pointa je vo výbornom prvom ťahu, druhá sa ukáže na konci hlavného variantu po 6. ťahu čierneho. Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2845 a) b. Ka5 Dc8 Sg7 Sh5 Jc5 Je5 Pb2 c4 e4 f2 g3 g4 g5 (13), č. Kd4 Sd6 Pc7 d3 d7 e7 (6), b) premiestniť na a7, v oboch pozíciách dá biely mat druhým ťahom; 2846 b. Ka4 Vh8 Sd8 Pb2 b3 c4 g2 (7), č. Kc6 Da7 Pa6 b4 b7 g3 g4 (7), biely začne a vynúti remízu.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2833 a 2834 vyhrávajú: Tibor Djablik, Kamence 1176/ 5, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Matej Roszkoš, Nová 16, 931 01 Šamorín.

Riešenie problému č. 2839 (Lehen): 1. zvodnosť 1.Dg3? tempo 1...Jb5~ 2.c3 mat, 1...Jc3!, 2. zvodnosť 1.Vc6? t. 1...K:d5, Jb5~ 2.Vd6 Vc4-Dg1 mat (osobitne po 1...J:c7/J:a3), 1...Jd6!, 3. zvodnosť 1.Jf4? t. 1...Ke3, K:e5 2.Df2, Je2 mat, 1...Jb5~!, riešenie 1.Jg3 t. 1...Kc5, K:e5, Kc3, Jb5~ 2.Dg1, Dh8, Je2, Je2, Jf5 mat. Biely sa priamo vyžíva v poskytovaní únikových polí čiernemu kráľovi.

Riešenie problému č. 2840 (Caillaud): 1.Da3 tempo 1...c1D 2.J:c1 (Dd8) mat, 1...c1V 2.D:b3 (Sc8) mat, 1...c1S 2.Jb4 mat, 1...c1J 2.Dc5 mat, 1...K:b2 (Jg1) 2.Dc1 mat, 1...a4 2.Jc4 mat. Azda najzaujímavejšie je odstránenie duálu po 1...c1J 2.J:c1+? Braný jazdec sa totiž musí premiestniť na b8, odkiaľ má obranu 2...J:a6 s premiestnením pešiaka na a2...

* Posledné predprázdninové stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude tento piatok (23. júna) od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred