Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.7.1995)


 

Problém č. 2849A. Pongrácz

Schachzeitung 1860

Mat 2. ťahom


Problém č. 2850A. Pongrácz

Čestné uznanie

Schachzeitung C 30.6.1866

Mat 2. ťahomArnold Pongrácz

Každých päť rokov si zvykneme pripomínať tri jubileá prvého slovenského šachového skladateľa. Gróf Arnold Pongrácz sa narodil pred 185 rokmi v Nededzi pri Žiline (18. júla) a dnes (7. júla) je to presne 105 rokov, čo v Trnave zomrel (po asi 35-ročnom pobyte v tomto meste). Navyše v apríli uplynulo 140 rokov od uverejnenia jeho prvotiny. Potom nasledovali desiatky a stovky ďalších skladieb, vyznamenania na prvých svetových kompozičných súťažiach. Osobitne vynikol v samomatoch, je však zaujímavé, že prejavil aj výborný cit pre dvojťažky, ktoré sa v tých časoch ešte veľmi nepestovali. Dôkazom tohto tvrdenia sú aj dva dnešné problémy. Ich riešenia pošlite do 18 dní na adresu redakcie NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2849 b. Kd2 Dd7 Va5 Vh5 (4), č. Kd4 Sd5 Pc5 e5 (4); 2850 b. Kh4 Dc7 Va5 Sa7 Sh7 Jf2 Jf5 Pc5 d2 h6 (10), č. Ke5 Vd6 Jf7 (3); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2837 a 2838 vyhrávajú: Hieronym Holdoš, 034 92 Stankovany 228, Ladislav Hučko Bernolákova 1492, 927 05 Šaľa a Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411.

Riešenie problému č. 2843 (Lebloch): 1.d4 hrozí 2.d5 mat, 1...c:d3 e.p., e:d3 e.p., V:c5, Vd8, Sf5+, J:d4, Jc7, g:f4 2.D:e4, Ve3, e8D, e:d8J, S:f5, J:d4, Db6, J:f4 mat.

Riešenie problému č. 2844 (Klemanič): 1.Sc2 hrozí 2.Sg7, J:f3 a Jg4, ale jednotlivo 1...Db7 (Da8) 2.Sg7 hrozí 3.D:f3 mat, 2...Kf5 3.Dg4 mat, 1...Da4 2.J:f3 hrozí 3.Dg4 mat, 2...Kf5 3.De5 mat, 1...Ve1 2.Jg4 hrozí 3.De5 mat, 2...Kf5 3.D:f3 mat. Veľmi originálna a náročná trojťažka s "cyklickým hrozbovým paradoxom" v druhých a tretích ťahoch, ale za podrobné štúdium stojí aj mechanizmus vylučovania dvoch hrozieb (napr. prečo nejde po 1...Db7 2.J:f3? ani 2.Jg4?), pričom sa uplatní aj tzv. kráľovská batéria (ktorá bola predpísaná v téme na svetovú súťaž).


5. svetová súťaž

Už začiatkom júna – v rekordne krátkom čase – vydali českí usporiadatelia 112-stranovú brožúru obsahujúcu (anonymne) všetkých 696 skladieb do 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (najviac – 112 pomocných matov, najmenej – 86 štúdií). Uvedené sú nielen riešenia, ale dokonca už aj nekorektnosti! Rozhodcovia majú teraz 5-mesačnú lehotu na vypracovanie výsledku: oveľa viac budeme teda vedieť koncom roka... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred