Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1981)


 

Problém č. 1129

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+6=15)


Problém č. 1130

Ľudovít Lehen a

Ing. Juraj Brabec, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1129: bKd1 Db4 Vb1 Ve6 Sf1 Sf6 Jc4 Jf8 Pd4 (9), čKd5 Dc7 Sc1 Jf4 Pa6 d6 (6) – dvojťažka, 1130: bKa5 Db7 Vh5 Sb3 Sb4 Ja4 Je5 Jf2 Pb6 d2 e2 (11), čKd4 Dc8 Vg3 Vh8 Sb8 Sf1 Jc3 Pa6 h7 (9) – dvojťažka.

V č. 1129 si všimnite zdanlivé hry 1...Kc6, Dh7, zvodník a riešenie (Z–32–26). V č. 1130 s troma bielymi jazdcami je tiež spracovaná trojfázová zámena dvoch matov typu Z–32–26, no vo forme dvoch zvodníkov a riešenia a naviac hrozby z oboch zvodníkov sa v riešení objavia ako maty (Dombrovskisova téma).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1111 (Speckmann) z 30. 7. 1981. 1.Dh1!! h5 2.Vg1! h4 3.Vf1! h3 4.Je1! K:a1 5.Jg2+ Ka2 6.Va1 mat. Indická téma spracovaná s troma kritickými ťahmi. Odmenu za správne riešenie dostane RNDr. Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra.

Riešenie problému č. 1112 (Vasilenko) z 30. 7. 1981. Zvodník 1.Ve8? hr. 2.Jb5 mat, 1...Ja3, Se5 2.D:e3, S:e5 mat, viazne na 1...c3! Zvodník 1.Dg3? hr. 2.Df4 mat, 1...Sh6(e5), Jg2 2.De5, Dc3 mat, viazne na 1...g5! Zvodník 1.Dg5? hr. 2.Df4 mat, 1...Sh6, Jg2 2.Df6, Dd2 mat, viazne na 1...Se3! Rieši 1.Dc1 hr. 2.Dd2 mat, 1...Je1(Jb4), Jf1, c3 2.Dc3, Df4, b:c3 mat. Štvorfázová zámena dvoch matov konštruovaná vo forme troch zvodníkov a riešenia. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Vincent Tinák, 941 45 Máňa 2.

Riešenie problému č. 1113 (Tanić) z 6. 8. 1981. Autorom zamýšľané riešenie s nečakaným úvodníkom 1.e4 hr. 2.V:f5 mat je znehodnotené vedľajším riešením 1.Jf3 hr. 2.S:e5 aj 2.Dg5 mat, čo sa súčasne nedá pokryť. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Sloboda, Ipeľská 1, 829 00 Bratislava.


Vzad << >> Vpred