Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 9. 1981)


Problém č. 1127

Valentin Lukianov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)


Problém č. 1128

Grigorij Markovskij, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: 1127: bKb1 Dd4 Vh1 Vh7 Sf2 Jd3 Jd5 Pf4 (8), čKg4 Sa5 Jg2 Jg6 Pe7 f3 f5 f7 (8) – dvojťažka, 1128: bKa1 Da5 Va2 Vf2 Sb1 Sf8 Je4 Jf6 Pd4 g5 (10), čKe6 Dh7 Vc8 Sa8 Sb8 Jd8 Jh8 Pa6 a7 b6 f7 h5 (12) – dvojťažka.

V č. 1127 neprehliadnite okrem dvoch zdanlivých hier 1...J2:f4, J6:f4 ani dva tematické zvodníky. Č. 1128 obsahuje tri zdanlivé hry 1...Jc6, Jg6, Vc7, zvodník a riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenia problému č. 1109 (Reiprich) z 23. 7. 1981. Pokusy 1.Dc6?, Db5?, Dg2?, Va6? viaznu postupne na 1...Jf6!, Sd4!, Sf2!, Sb6! Rieši 1.Dh1 tempo, 1...S~, Jh7~, Jh2~ 2.Db1, Vf6, D:h7 mat. Dobré využitie bielej dámy na diagonále a8–h1, na ktorej sa potom vytvárajú aj pokusy (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane D. Lahel Kovács, Dom dôchodcov, 934 01 Levice.

Riešenie problému č. 1110 (Agarkov) z 23. 7. 1981. Zvodník 1.Vd1? tempo, 1...c4, e4, J:d5 2.Sb4, Dg3, V:d5 mat, viazne na 1...a5(a6)! Rieši 1.Dd2 tempo, 1...c4, e4, J:d5 2.Db4, Sg3, D:d5 mat. Zámena troch matov, v pomerne jednoduchom spracovaní s nie najlepšou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Štefan Nagy, 930 00 Čilizská Radvaň 62.

* Zaujímavú skladateľskú súťaž vypísal Kežmarský krúžok kompozičného šachu a Zvolenský šachový klub Caissa medzi okresmi Poprad a Zvolen. Súťaží sa v 4 oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, samomaty druhým ťahom a pomocné maty druhým ťahom. Téma v každom oddelení je ľubovoľná, no možno použiť iba 12 kameňov (mereditky). V každom oddelení budú za okres konkurovať dve najlepšie skladby. Usporiadateľom je Zoltán Labai a rozhodcom Josef Šutara. Termín zasielania skladieb je 7. november 1981.


Vzad << >> Vpred