Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(17. 9. 1981)


Problém č. 1125

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+12=22)


Problém č. 1126

József Szöghy, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1125: bKg3 Df3 Vd2 Vh6 Sb1 Sc5 Jd6 Jf4 Pc3 g4 (10), čKe5 Dg7 Ve8 Vh8 Sc6 Jb4 Jd1 Pa6 b5 c7 e6 g5 (12) – dvojťažka, 1126: bKa7 Df2 Ve5 Vh3 Sb1 Sc1 Jc5 Jd7 Pf5 g4 g6 (11), čKg5 Df1 Vf4 Sf7 Sg1 Je3 Jg2 Pa6 e7 (9) – dvojťažka.

Autorom oboch dnešných originálnych dvojťažiek je jeden z najstarších žijúcich maďarských šachových skladateľov – József Szöghy (19.3.1910). V č. 1125 je spracovaná téma pokusov. Č. 1126 obsahuje zase zdanlivé hry 1...V:g4, J:g4, recipročnú zámenu dvoch matov a jednotný strategický obsah v oboch fázach.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1107 (Kornev) z 16. 7. 1981. Pokusy 1.Da1?, D:b4?, Dc6?, Dd1?, Dd7?, V:d6? viaznu postupne na 1...e:d5!, e:d5!, e:d4!, h1D!, b5! Rieši 1.De8 hr. 2.Dg6 mat, 1...e:d5, e:d4 2.Vf4, D:e6 mat. Klasická práca zameraná na obtiažnosť riešenia s rôznymi lákavými pokusmi bielej dámy (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane František Bauer, Leninova 3, 974 00 Banská Bystrica.

Riešenie problému č. 1108 (Reiprich) z 16. 7. 1981. Zdanlivé hry 1...e:d5, f3 2.D:d5, De3 mat. Rieši 1.Dh3 hr. 2.D:e6 mat, 1...e:d5, f3, f5, S:h3, Da6, Sd3+ 2.Df5, D:h2, Dh8, Jd3, Dc3, J:d3 mat. Skladba, na ktorej upúta jednoduchosť pohybu bielej dámy s peknými matmi (M. Bednár, Kurima). Odmenu za správne riešenie dostane Milan Svrček, Komorova 5, 038 61 Vrútky.

* Poradie riešiteľov na ďalších miestach. 108b: L. Wittner, 107b: Š. Nagy, 106b: M. Bednár, Ing. L. Brachtl, B. Moravčík, 104b: M. Finta, Z. Modlitba a J. Volf, 103b: A. Hagara a J. Mudronček, 102b: Ing. M. Chorváth a L. Matoňák, 99b: Jozef Sloboda, 98b: D. Béreš a T. Mócik, 97b: S. Brnák, 96b: L. Kubis, 95b: J. Majerčák a O. Reeh, 93b: M. Méri, 91b: Fr. Kubov, 88b: J. Anft, S. Mikuš a K. Wagner, 87b: Ing. J. Dula a J. Fábry, 86b: R. Patzelt, 83b: J. Krošlák a Ing. V. Tinák, 80b: M. Červenka a G. Török, 79b: Š. Granec, D. L. Kovács a Ľ. Zemko, 74b: Ing. I. Jarolín, 70b: K. Suchár, 68b: M. Križovenský a V. Sokolov, 60b: L. Čapucha a T. Klimant, 59b: Š.Tušiak, 58b: P. Huliak a M. Huliaková, 54b: G. Reiprich, 50b: A. Repček, 44b: Z. Hrica, 42b: Nepodpísaný riešiteľ z Jaslovských Bohuníc, 40b: Šachový oddiel Slovkoncert–Bratislava, 39b: M. Jurkovský, 36b: R. Bajcár a Ing. I. Paulička, 32b: J. Adamovič, 30b: V. Hamala, 26b: Š. Tomek, 24b: J. Peták, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite na horeuvedenú adresu redakcie najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred