Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 9. 1981)


Problém č. 1123

Marcel Tancau, Rumunsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+7=21)


Problém č. 1124

Vladimir Jerochin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: 1123: bKe1 Dg1 Vf6 Vh4 Sg8 Jg2 Jh7 Pc2 c3 d4 e3 f2 g3 g4 (14), čKe4 Dg6 Vh6 Sf5 Jd5 Pe2 g7 (7) – dvojťažka, 1124: bKd7 De2 Va5 Vh4 Sd3 Sf8 Jc5 Jh3 (8), čKf6 Va1 Vg6 Jc3 Jh2 Pe3 e5 f7 (8) – dvojťažka.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Výsledok dlhodobej riešiteľskej súťaže

V súťaži konkurovali skladby č. 1061 až 1104. Maximálne bolo možné získať 118 bodov, z toho za nekorektnosti 14 (po 2 za vedľajšie riešenie v č. 1064, 1065, 1080, 1082, 1095, 1099 a po jednom bode za duál v č. 1098 a neriešiteľnosť v č. 1099). Poradie riešiteľov je nasledujúce: I.–IV. cena ex aequo 114 bodov: Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves (žrebom vyhráva Album FIDE 1959–61), Jan Svoboda, Trnava (Album FIDE 1945–55), Erik Jankovič, Bratislava (Album FIDE 1958–61), Imrich Bandžuch, Spišské Vlachy (Niemeijer: Nederland in miniatuur), V. cena 113 bodov: Kolektív BSP Nový domov – závod zo Spišskej Novej Vsi (V. Pachman: Šachová úloha, 1953), VI. cena 111 bodov: Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici (I. Ivančo: Vežové koncovky), VII. cena 110 bodov: Ladislav Salai sr., Martin, VIII. cena 109 bodov: František Jankovič, Bratislava (obaja vyhrávajú knihu Bondarenko: Stanovlenje šachmatnego etjuda), IX.–X. cena ex aequo 108 bodov: Anton Damborský, Šaľa a Jozef Srňanský, Bratislava (obaja vyhrávajú knihu Kuznecov: Cveta šachmatnogo spektra).

Z riešiteľov, ktorí dosiahli aspoň 30 bodov vyhrávajú hodnotné šachové knihy nasledujúci riešitelia: Dominik Béreš (Starý Tekov), Vladislav Hamala (Holíč), Zdenko Hrica (Malacky), Ing. Ivan Jarolín (Bratislava), Marián Jurkovský (Spišská Nová Ves), Zdeněk Modlitba (Nemojany), Olaf Reeh (Dánsko), Gejza Reiprich (Vrútky), Viktor Sokolov (Přerov) a Ladislav Wittner (Košice).

Výhercom čo najsrdečnejšie blahoželáme a ostatným riešiteľom želáme veľa úspechov v našej terajšej dlhodobej riešiteľskej súťaži. Poradie riešiteľov na ďalších miestach uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred