Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 11. 1981)


Problém č. 1139

Ing. Michal Piasecký, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+12=20)


Problém č. 1140

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)Kontrolná notácia: 1139: bKg6 Da3 Se3 Jd2 Jf5 Pc4 g3 g4 (8), čKe5 Dh2 Sc3 Se2 Jh5 Pb5 b6 c7 d4 e6 g2 h3 (12) – dvojťažka, 1140: bKa1 Da4 Vf8 Vg7 Sf2 Sg8 Jc1 Je7 Pa7 c5 h7 (11), čKe4 Vc7 Vh4 Sa8 Sh8 Jd4 Pd7 e5 g4 h6 (10) – dvojťažka.

V č. 1139 od dlhoročného vedúceho šachovej rubriky vo Východoslovenských novinách si nezabudnite okrem riešenia všimnúť aj zdanlivé hry 1...e:f5, c6, d:e3. Č. 1140 od v súčasnosti najúspešnejšieho maďarského šachového skladateľa György Bakcsiho, vedúceho kompozičnej časti známeho maďarského šachového mesačníka Magyar Sakkélet a mnohých ďalších šachových rubrík, si všimnite okrem riešenia aj tematický zvodník.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1123 (Tancau) z 10. 9. 1981. Zvodník 1.c4? hr. 2.S:d5 mat, 1...Se6, Df7 2.f3, Sg5 mat, viazne na 1...Jd~! Rieši 1.Dh1 hr. 2.Jf4 mat, 1...S:g4, D:g4, J:e3, V:h4 2.f3, Jg5, J:e3, J:h4 mat. Veľmi pekné maty, no príliš zložitá konštrukcia k vzhľadom tak jednoduchému obsahu (M. Bednár, Kurima). Šiffannové obrany v neekonomickej konštrukcii (L. Salai sr., Martin). Zaujímavá hra väzieb (I. Kiss, Kežmarok). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1124 (Jerochin) z 10. 9. 1981. Zvodník 1.Db2? hr. 2.Db6 mat, 1...e4, Je4 2.J:e4 (A), Vf4 (B) mat, viazne na 1...Jd5! Rieši 1.Dh5 hr. 2.Df5 mat, 1...e4, Je4, Vf1 2.Vf4 (B), J:e4 (A), Va6 mat. Ďalšia z Jerochinových recipročných zámen matov (I. Kiss, Kežmarok). Zámena dvoch matov bez hlbšieho obsahu (M. Bednár, Kurima). Nie najlepší úvodník (ŠK Gymnázia J. Kráľa v Zlatých Moravciach). Duchaplná recipročná zámena matov so známym mechanizmom (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred