Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 12. 1981)


Problém č. 1153

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+10=19)


Problém č. 1154

Alexandr Kuzovkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: bKa1 De8 Vd8 Vf2 Sb1 Se1 Jc7 Je4 Pe3 (9), čKe5 Vh7 Jc8 Pa6 d3 d6 e6 e7 f6 h5 (10) – dvojťažka, 1154: bKh2 Db6 Vb4 Sf1 Jc1 Jc4 Pd2 e3 (8), čKf3 Vd1 Vf5 Sh8 Ja7 Jd7 Pe5 e7 f2 g5 h4 (11) – dvojťažka.

Obe dnešné originálne dvojťažky sú zároveň aj poslednými dvoma skladbami nášho XIII. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý rozhoduje Zoltán Labai z Milanoviec. Vo výbornom č. 1153 je spracovaná štvorfázová zámena dvoch matov (Z–42–55) vo forme troch zvodníkov a riešenia. Po č. 1087 (Antonov z 7. 5. 1981.) je č. 1154 druhou skladbou v tomto roku, v ktorej je spracovaná cyklická zámena troch matov (téma Lačný) opäť vo forme zvodník – riešenie s tematickými obranami 1...Ke4, Kg4, Vf~ v každej fáze. Treba už ten dúfať, že schéma zámeny je pôvodná.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcia Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1138 (Jerochin a Šedej) z 29. 10. 1981. Zdanlivé hry 1...Je7, Vh7 2.De5, Sf4 mat. Zvodník 1.Je5? hr. 2.Dc7 mat, 1...Je7, Vh7 2.Jf7, Jc4 mat, viazne na 1...c4! Rieši 1.J:c5 hr. 2.Jb7 mat. 1...J:c5, b:c5, K:c5 2.Dc7, Dd7, d6 mat. Zámena matov spojená s hrozbovými paradoxmi (M. Bednár, Kurima). Trblietanie dvojťažky včerajška a dneška v zrkadle sovietskych majstrov s efektným úvodníkom (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1139 (Piasecký) z 5. 11. 1981. Zdanlivé hry 1...e:f5, c6, d:e3 2.De7, Dd6, D:c3 mat. Rieši 1.Da8 hr. 2.De4 mat, 1...e:f5, c6, d:e3 2.Dd5, Db6, De4 mat. Zámena troch matov spracovaná s jednoduchými obsahovými motívmi (M. Bednár, Kurima). Starší obsah prichutený zámenami matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Nasledujúce Šachové okienko, v ktorom bude pokračovať naša dlhodobá riešiteľská súťaž, bude uverejnené až vo štvrtok, dňa 7. 1. 1982. Bude v ňom vypísaný tiež už XIV. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1982.


Vzad << >> Vpred