Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 10. 1981)


 

Problém č. 1137

Jozef Tonkovič, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+9=19)


Problém č. 1138

Vladimir Jerochin a

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: bKc8 Dg7 Vb6 Vc3 Sc2 Jb5 Je5 Pc7 e6 f4 (10), čKd5 Vd1 Vd6 Sh2 Pa5 d7 e3 e7 f5 (9) – dvojťažka, 1138: bKb8 Dg7 Vd3 Vg5 Sb5 Sd2 Jd7 Jf3 Pc6 d5 e6 (11), čKd6 Vh4 Sa5 Jb3 Jc8 Pb6 c5 g6 (8) – dvojťažka.

Mladý slovenský šachový skladateľ – Jozef Tonkovič z Banskej Bystrice spracoval v dnešnom príspevku zaujímavú trojfázovú zámenu dvoch matov vo forme zdanlivé hry 1...K:e6, V:e6, zvodník a riešenie (Z–32–26). Aj č. 1138 obsahuje trojfázovú zámenu dvoch matov spracovanú vo forme zdanlivých hier 1...Je7, Vh7, zvodníka a riešenia, no je iného typu. Tešíme sa opäť aj na Vaše komentáre k obom skladbám, z ktorých najvýstižnejšie uverejníme ako zvyčajne pri riešení oboch skladieb.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1121 (Kičigin) z 3. 9. 1981. Zvodník 1.Sc4? tempo, 1...Kd4, e3 2.V:e4, Dg5 mat, viazne na 1...g5! Zvodník 1.Dh3? tempo, 1...Kd4, e3 2.Dc3, D:e3 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Dg2 hr. 2.D:e5 mat, 1...K:f4, K:e6 2.Dg3, D:e4 mat. Disharmónia známych tónov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1122 (Rimkus) z 3. 9. 1981. Zvodník 1.Jg5? hr. 2.Ve6 mat, 1...d5, g3 2.De3, Jf3 mat, viazne na 1...Ve7! Zvodník 1.Jf6? hr. 2.De3 mat, 1...Sg2, Vb4 2.Jf:g4, Jd7 mat, viazne na 1...d5! Rieši 1.Jc3 hr. 2.De3 mat, 1...Sg2, Vb4 2.J:g4, Jf7 mat. Trojfázová zámena dvoch matov (Z–32–46) v čistom prevedení bez nových prvkov (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Z príležitosti 25. výročia založenia Šachového zväzu NDR je vypísaný medzinárodný skladateľský turnaj mnohoťažiek (najviac 3 od jedného autora). Rozhodca turnaja H. Böttger (NDR) udelí 3 ceny (100, 75 a 50 mariek). Úlohy vyhotovené na diagrame treba zasielať najneskôr do 31. 1. 1982 na adresu: Štefan Dittrich, NDR–9044, Karl–Marx–Stadt, Salvador–Allende str. 216, NDR.


Vzad << >> Vpred