Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 3. 1982)


Problém č. 1173

Lajos Riczu, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+7=10)

A. Diagram B. Pa3–h2


Problém č. 1174

Ing. Jozef Taraba, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)

A. Diagram B. Jh7–g1Kontrolná notácia: 1173: bKg5 Da2 Pe6 (3), čKf8 Vg8 Vh8 Sh7 Pa3 e7 g6 (7) – dvojťažka, ako aj po preložení čPa3 na h2, 1174: bKc1 Da6 Vb4 Vh4 Sc3 Jf7 Jh7 Pd3 d5 e2 h5 (11), čKf5 Sd6 Jc4 Jg4 Pb5 d7 f4 h6 (8) – dvojťažka, ako aj po preložení bJh7 na g1.

Zakiaľ v jednoduchom č. 1173 je spracovaná zámena dvoch matov vo forme dvojníka, vo výbornom č. 1174 spracovanom v rovnakej forme nájdete už dvojnásobnú recipročnú zámenu dvoch matov s využitím predĺžených obrán čiernych jazdcov. Každý dvojník hodnotíme 2 bodmi, ďalšie možno získať za prípadné nekorektnosti.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1154 (Kuzovkov) z 23. 12. 1981. Zvodník 1.Dg6? hr. 2.D:f5 mat, 1...Ke4, Kg4, V~ 2.Sg2 (A), J:e5 (B), Se2 (C) mat, viazne na 1...e6! Rieši 1.De6 hr. 2.D:f5 mat, 1...Ke4, Kg4, V~ 2.J:e5 (B), Se2 (C), Sg2 (A) mat. Lačného téma s dobrou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Podľa oznámenia L. Salai z Martina má skladba žiaľ predchodcu v skladbe A. Ajrapetjana, pochvala, BABY 1958: bKh2 Da7 Va4 Sb8 Sf1 Jc1 Jc4 Pb6 d2 d5 e3 (11), čKf3 Ve8 Vf5 Sf6 Pc3 e5 f2 g5 h4 (9) – mat 2. ťahom: 1.Dd7? hr. 2.D:f5 mat, 1...Ke4, Kg4, Vf4 2.J:e5 (A), Se2 (B), Sg2 (C) mat, viazne na 1...Ve6! Rieši 1.Dh7 hr. 2.D:f5 mat, 1...Ke4, Kg4, Vf4 2.Sg2 (C), J:e5 (A), Se2 (B) mat. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Autor problému č. 1153 (Taraba) z 23. 12. 1981 opravuje svoju skladbu nasledovne: bKh2 Dc7 Vb1 Vd2 Sh3 Sh8 Ja6 Jc3 (8), čKc4 Vg7 Sf8 Sg8 Pb5 c5 c6 d5 e7 f4 g6 (11) – mat 2. ťahom. Zvodník 1.J:b5? hr. 2.Sf1 mat, 1...Vh7, c:b5 2.Ja3, D:c5 mat, viazne na 1...d4! Zvodník 1.J:d5? hr. 2.Sf1 mat, 1...Vh7, c:d5 2.Jb6, D:c5 mat, viazne na 1...S:d5! Zvodník 1.Da5? hr. 2.Sf1 mat, 1...Vh7, b4 2.Da2, D:c5 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.De5 hr. 2.Sf1 mat, 1...Vh7, d4 2.De2, D:c5 mat. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti skladby mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za prípadné objavenie nekorektnosti jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad << >> Vpred