Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 6. 1982)


Problém č. 1197

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+8=15)


Problém č. 1198

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+11=20)Kontrolná notácia: 1197: bKh5 Dd3 Sd4 Jc7 Je5 Pg6 h2 (7), čKf4 Da8 Vb6 Vf1 Jc8 Jg2 Pd5 f5 (8) – dvojťažka, 1198: bKh8 Df8 Ve1 Vg8 Sh4 Sh7 Jc7 Jh2 Ph6 (9), čKf4 Da7 Va4 Vc6 Sc1 Sh3 Jb5 Jb6 Pe5 f6 g4 (11) – dvojťažka.

V č. 1197 si všimnite okrem riešenia aj dva tematické zvodníky. Č. 1198 obsahuje jeden tematický zvodník, no aj cyklickú zámenu troch obranných motívov (tému Mlynka) a v každej fáze aj tému Jönssona (zámena škodlivých motívov).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1173 (Riczu) z 11. 3. 1982. Pozícia A: 1.D:a3 tempo, 1...Kg7, Vg7 2.De7, Da8 mat. Pozícia B: 1.D:h2 tempo, 1...Kg7, Vg7 2.Dh6, Db2 mat. Jednoduché miniatúrne spracovanie zámeny dvoch matov (M. Bednár, Kurima). Dvojníková forma len zvýrazňuje schematičnosť skladby (P. Frolkovič, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1174 (Taraba) z 11. 3. 1982. Pozícia A: 1.Se5 tempo, 1...Jc~, Jc:e5!, Jg~, Jg:e5! 2.Vb:f4, J:d6, Vh:f4, J:h6 mat. Pozícia B: 1.Jh3 tempo, 1...Jc~, Jc:e5!, Jg~, Jge5! 2.J:d6, Vb:f4, J:h6, Vh:f4 mat. Originálne spojenie dvojnásobnej recipročnej zámeny matov s predĺženými obranami v analogickom postavení (M. Bednár, Kurima). Vzácna dvojnásobná zámena matov na ľubovoľné a predĺžené obrany (L. Salai, Martin). Novostrategická zámena ZPO–24–44 a z nej zákonite vyplývajúce sekundárno–hrozbové paradoxy. Výborná práca! (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* 30. 6. 1982 končí zasielacia lehota pre 12. súťaž začínajúcich autorov, ktorí pred rokom 1977 nemali uverejnený ani jeden šachový problém. Súťaž je určená len pre skladby všetkých druhov, ktoré boli uverejnené kdekoľvek v období od 1. 1. do 31. 12. 1980 a je prípustná iba skladateľom trvale žijúcim na území ČSSR. Všetky skladby v neobmedzenom počte zasielajte ihneď na adresu usporiadateľa: Ján Kozinka, Olivova 2, 917 05 Trnava.


Vzad << >> Vpred