Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 1. 1982)


 

Problém č. 1157

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+10=21)


Problém č. 1158

Jevgenij Leun a

Visvaldis Veders, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+11=18)Kontrolná notácia: 1157: bKf1 De2 Vc6 Vd3 Sb4 Sd7 Jg3 Jg6 Pc2 f5 g2 (11), čKd5 Se3 Jd1 Je8 Pb5 c3 d4 e4 f2 f6 (10) – dvojťažka, 1158: bKh7 Da6 Vc5 Ve1 Jh1 Jh5 Pf4 (7), čKf5 Vg2 Se4 Ja7 Pc7 d3 d5 e6 f6 g3 g4 (11) – dvojťažka.

V č. 1157 Jevgenij Leun – známy litovský šachový skladateľ žijúci v hlavnom meste Litvy Vilniuse spracoval Dombrovskisovu tému vo forme zdanlivých hier 1...Sf4, Jd6, e:d3, dvoch tematických zvodníkov a riešenia. V rovnakej forme je Dombrovskisova téma spracovaná aj v č. 1158 (zdanlivé hry 1...e5, Sf3), kde spoluautorom Leuna je popredný lotyšský skladateľ žijúci v hlavnom meste Lotyšska – Rige.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1140 (Bakcsi) z 5. 11. 1981. Zvodník 1.Sf7? hr. 2.Sg6 mat, 1...Kf4, Kf3, Vc6 2.Sd5, Sd5, Sd5 mat, viazne na 1...Vh5! Rieši 1.Sc4 hr. 2.Sd3 mat, 1...Jb3+, Jc2+, Vh3 2.S:b3, D:c2, V:g4 mat. Pikantný výber prvého ťahu (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1141 (Wiedenhoff) z 12. 11. 1981. Zvodník 1.Dd8? (A) hr. 2.D:d5 mat, viazne na 1...d:e2! (a). Zvodník 1.Dd2? (B) hr. 2.De3 mat, viazne na 1...c3! (b). Zvodník 1.Db4? (C) hr. 2.D:c5 mat, viazne na 1...d:e4! (c). Rieši 1.Sa7 hr. 2.S:c5 mat, 1...d:e2 (a), c3 (b), d:e4 (c) 2.Dd2 (B), Db4 (C), Dd8 (A) mat. Duál po 1...d2 2.D(V):d2 mat nepokladáme z hľadiska témy za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Totální cyklus obrán různých kvalit (vyvrácení, neúčinná a nemožná obrana) (I. Skoba, Rožnov pod Radhoštěm). Banného téma spracovaná v troch tematických variantoch. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred