Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 7. 1981)


Problém č. 1107

Sergej Kornev, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1108

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+9=15)Kontrolná notácia: 1107: bKb7 Da4 Vd5 Vf2 Sd4 Je3 Pg3 (7), čKe4 Pb4 b6 d3 d6 e5 e6 g4 h2 (9) – dvojťažka, 1108: bKg6 Db3 Vd8 Sd5 Jc1 Jc2 (6), čKe5 Da1 Vb8 Sf1 Sh2 Pb7 e6 f4 f6 (9) – dvojťažka.

V č. 1107 sa nepotknite na niekoľkých zvodníkoch. V skladbe č. 1108 od nestora slovenských šachových skladateľov žijúceho vo Vrútkach si všimnite zdanlivé hry 1...e:d5, f3.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1091 (Ulanov) z 21. 5. 1981. Pokusy 1.De6? J:d6! (2.Vd6? mat), 1.Df5? e:d3! (2.V:f4? mat), 1.Dg6? Jd8! (2.V:h6? mat) nevychádzajú, pretože biela dáma "zavadzia" bielej veži. Rieši 1.D:f3 hr. 2.D:e3 mat, 1...J:d6, Jd8, e:d3 2.V:d6, V:h6, V:f4 mat. Trojnásobné zaclonenie bielej veže bielou dámou. Svieži nápad vypracovaný bez materiálovej náročnosti. (L. Salai sr., Martin). Veľa riešiteľov stratilo bod, keď pokus 1.V:f4? D:h8! (2.V:e4? nie je mat, lebo bKc1 je v šachu od čSh6) označilo za vedľajšie riešenie. Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1092 (Svetiľskij) z 21. 5. 1981. Zvodník 1.Df7? hr. 2.D:g6 mat, 1...d4, f3 2.Jc5, D:f3 mat, viazne na 1...Jf8! Zvodník 1.Da7? hr. 2.d3 mat, 1...d4, f3 2.D:a8, De3 mat, viazne na 1...Sd4! Nevychádza ani 1.Vf3? d4! a ani 1.Sg4? f3! Rieši 1.J:g6 hr. 2.V:f4 mat, 1...d4, f3 2.D:e5, Dh4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov patriaca už do oblasti viackrát spracovaných tém (M. Bednár, Kurima). Usilovná dáma v Z–32–26 (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1093 (Galiakberov) z 28. 5. 1981. Zdanlivé hry 1...Kd5, Kf5 2.Sb7, Sd3 mat. Zvodník 1.J:e7? tempo, 1...K:e5, Kf4 2.De3, Dd4 mat, viazne na 1...g6! Rieši 1.De6 tempo, 1...Kd4, Ke3 2.Jc6, Jf3 mat. Sympatická trojfázová voľná zámena na ťahy čierneho kráľa (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred