Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 5. 1981)


Problém č. 1093

A. Galiakberov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1094

A. Velidov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: 1093: bKg2 Db6 Sa3 Sa6 Je5 Jg6 Pb2 g5 h4 (9), čKe4 Pa4 a5 e7 g3 g4 g7 (7) – dvojťažka, 1094: bKh7 Dd1 Vd2 Vd8 Sd7 Ja4 Jg4 Pb2 f2 g2 (10), čKd5 Vd6 Pc4 c6 d3 d4 e4 e6 (8) – dvojťažka.

V č. 1093 okrem tematického zvodníka a riešenia si nezabudnite všimnúť aj zdanlivé hry 1...Kd5, Kf5. V symetrickom č. 1094 nájdete okrem riešenia aj štyri tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1077 (Alexejev) z 2. 4. 1981. Zvodník 1.Vb2? tempo, 1...J:f3+, Jb3+, Jc2 2.J:f3, V:b3, V:c2 mat, viazne na 1...J:e2! Rieši 1.Kc3 tempo, 1...J:e2+, J:b5+, Jc2, Jb3, J:f3, J:c6 2.V:e2, V:b5, J:c2, J:b3, J:f3, J:c6 mat. Pomerne originálna zámena dvoch šachov (M. Bednár, Kurima). Potlesk pre jednoduchú myšlienku (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1078 (Haralović) z 2. 4. 1981. Zdanlivá hra 1...V~ 2.D:e2 mat. Nejde 1.Ve1? Vg2! Rieši 1.Ja3 tempo, 1...J~, Jd4!, Kd4, Kf3 2.Jc2, Jc4, Jc2, Vg3 mat. Zrejme staršia práca z autorovej kolekcie (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* V dňoch 23. – 24. 5. 1981 sa na Sliači uskutočnilo v histórii prvé Celoslovenské finále v riešení šachových skladieb, ktorého sa zúčastnilo 20 najlepších riešiteľov, ktorí postúpili z okresných riešiteľských súťaží SSR. Výsledok je nasledovný: 1. Ľubomír Širáň 21,5b (Lovča), 2. Ing. Ján Kovalič 20b (Spišská Nová Ves), 3. Ján Valuška 18,5b (Zvolen), 4. Michal Hlinka 17,5b (Košice), 5. Jan Svoboda 17,5b (Trnava – o poradí rozhodol lepší čas Hlinku), 6. Ivan Kiss 17b (Poprad), atď. Prví šiesti riešitelia majú zabezpečenú účasť v celoštátnom finále v riešení šachových skladieb, ktorá sa uskutoční koncom septembra 1981 v Banskej Bystrici.


Vzad << >> Vpred