Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(4. 6. 1981)


Problém č. 1095

Elisej Lebedkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)


Problém č. 1096

Imants Kisis, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+9=16)Kontrolná notácia: 1095: bKg7 Dg5 Vc2 Sa5 Jc7 Je5 Pa3 (7), čKd4 Sh3 Ja6 Pb7 c6 d5 d6 e4 (8) – dvojťažka, 1096: bKh1 Dh7 Vb3 Vd3 Se8 Jc6 Jc8 (7), čKc5 Jc2 Pa3 a6 b6 d6 e3 e6 g6 (9) – dvojťažka.

V č. 1095 je spracovaná voľná zámena troch matov vo forme riešenia a zdanlivých hier 1...Sf1, Jc5, e3. V č. 1096 od úspešného lotyšského šachového skladateľa si zase treba všimnúť okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov aj zdanlivé hry 1...b5, d5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1079 (Kornev) z 9. 4. 1981. Pozícia A: Pokusy 1.Vcb8?, Sb7?, S:g5?, S:c4? viaznu postupne na 1...D:g2!, Vd8!, d2!, d:c4! Rieši 1.Va8 hr. 2.S~ mat, 1...V:c7, Vd8, Vd6, d4 2.Sb7, Sc8, S:d6, Sb5 mat. Pozícia B: Nejde 1.Sb7(c8)? d4! ani 1.S:g5? d2! Rieši 1.Sb5! hr. 2.Va6 mat, 1...D:f6, Vd6 2.Sc1, S:d6 mat. Pozícia C: 1.Jd6! hr. 2.Jdb5 mat, 1...V:d6, d4 2.S:d6, J:c4 mat. Skladba, ktorá zaslúži pozornosť iba na pole b5, kde sa vystrieda úvodník, hrozba a mat (M. Bednár, Kurima). Dvojníková forma konštrukcie bez poplatku za obsah (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1080 (Bednár) z 9. 4. 1981. Pozícia A: 1.b4+. Pozícia B: 1.Sd4+. Pozícia C: 1.Sb5, ale aj vedľajšie riešenie 1.Jd7+, ktoré skladbu úplne znehodnocuje. Maximálne bolo možné získať 8 bodov, čo sá podarilo 9 riešiteľom: Bandžuch, Finta, E. Jankovič, Kovalič, Kubov, Majerčák, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, J. Svoboda a Volf. 7 bodov získal Kolektív BSP Nový domov – závod zo Spišskej Novej Vsi.

* Maďarský časopis Pedagógusok lapja vypisuje na rok 1981 medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľhú tému. Rozhodcom turnaja je O. Bonivento (Taliansko). Skladby treba zasielať najneskôr do 31. 8. 1981 na adresu: Siklósi Pál, Postfach 229, 1536 Budapest, Maďarsko.


Vzad << >> Vpred