Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 6. 1981)


Problém č. 1097

Michail Pavlov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+7=16)


Problém č. 1098

Stanislav M. Tolstoj, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+4=17)Kontrolná notácia: 1097: bKc1 Dc6 Vb1 Sa5 Jb3 Jd1 Pe2 f6 g2 (9), čKc4 Ja6 Pc3 c5 d4 f7 g3 (7) – dvojťažka, 1098: bKa4 Df1 Ve8 Vf3 Sb1 Se7 Pc3 c4 d5 d6 e4 f2 g3 (13), čKe5 Se2 Jc2 Pe6 (4) – dvojťažka.

Č. 1097 je konštruované v pozícii "biely na ťahu", čo znamená, že na každý ťah čierneho pred úvodníkom (1...c2, d3, J~) je pripravený mat. Ako sa zamenia predúvodníkové maty? V č. 1098 je spracovaná zámena troch matov vo forme zvodník – riešenie.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1081 (Valuška) z 16. 4. 1981. Zdanlivé hry 1...Kd3, Kf5 2.Ve6, Vg4 mat. Zvodník 1.Dh6? tempo, 1...Kd3, Kf5, Kf3 2.Jc5, Df4, S:d5 mat, viazne na 1...d4! Rieši 1.Sh6 tempo, 1...Kd3, Kf5, d4, Kf3, Kd4 2.Vg4, Ve6, Vf6, S:d5, Vg4 mat. Perfektné spracovanie recipročnej zámeny dvoch matov s veľmi dobrou konštrukciou (M. Bednár, Kurima). Známa téma v úspornom prevedení (M. Križovenský, Vranov nad Topľou). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1082 (Pankratiev) z 16. 4. 1981. Zvodník 1.Jb5? hr. 2.Je5 mat, 1...V:d3, Vg7 2.V:d3, Jf4 mat, viazne na 1...Dg6! Zvodník 1.Jd5? hr. 2.Je5 mat, 1...D:d3, Dg6 2.V:d3, Jf4 mat, viazne na 1...Vg7! Autorova intencia 1.Jf4 hr. 2.Dg4 (g3, g2) mat, 1...Vg7, Dg6 2.Jb5, Jd5 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.Dg1 hr. 2.Df2 mat a 2.Dh1 mat. Chutne vybrúsená Banného téma. Škoda silnej hrozby a nekorektnosti (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 20 riešiteľom: Bandžuch, Brachtl, Brnák, Debnár, Finta, Granec, E. a Fr. Jankovič, Jarolín, Kolektív BSP Nový domov – závod, Kovalič, Mikuš, Mócik, Mudronček, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, Salai, Jan Svoboda, Srňanský, Wittner a Zemko.


Vzad << >> Vpred