Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 8. 1981)


Problém č. 1113

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)


Problém č. 1114

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)Kontrolná notácia: 1113: bKb7 Dg8 Va4 Vf6 Sc7 Jc3 Jh2 Pa2 b5 e2 f2 (11), čKf4 Da1 Vh4 Sc1 Sc4 Jb2 Jf1 Pe5 f5 (9) – dvojťažka, 1114: bKb2 Va4 Vh6 Sf1 Jb5 Je5 Pe3 f4 (8), čKf5 Va6 Sc2 Pe6 g4 h5 (6) – dvojťažka.

V oboch pôvodných skladbách od nášho stáleho juhoslovanského prispievateľa Života Tanića si okrem riešenia všimnite aj tematické zvodníky: č. 1113 ich má dva a č. 1114 dokonca tri.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1097 (Pavlov) z 11. 6. 1981. "Biely na ťahu" 1...c2, d3, J~ 2.Jd2, Je3, D:c5 mat. Rieši 1.Ja1 tempo, 1...c2, d3, J~ 2.Jb2, De4, Vb4 mat. Vtipné spracovanie zámeny troch matov – málo však na to, aby autor mohol očakávať nejaké vyznamenanie (M. Bednár, Kurima). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1098 (Tolstoj) z 11. 6. 1981. Zvodník 1.Vf6? hr. 2.V:e6 mat, 1...Jd4, K:e4, e:d5 2. f4, D:e2, Sd8 mat, viazne na 1...Sg4! Rieši 1.Dh3 hr. 2.D:e6 mat, 1...Jd4, K:e4 2.Dh8, Ve3 mat, no po tematickej obrane 1...e:d5 vychádzajú dva maty: 2.Sf8 mat a 2.Df5 mat, čo je škodlivý duál, ktorý túto skladbu znehodnocuje. Maximálne bolo možné získať 3 body, čo sa podarilo 10 riešiteľom: Brnák, Hagara, Hrica, Nagy, Paulička, Riešiteľský krúžok pri Posádkovej hudbe v Banskej Bystrici, Salai, Jozef Sloboda, Wagner a Wittner.

Riešenie problému č. 1099 (Piľčenko a Šavyrin) z 18. 6. 1981. Autorom zamýšľaná intencia 1.Sf5!? je po 1...Kf6!! neriešiteľná. Úloha má však aj vedľajšie riešenie 1.Kc5, ktoré zapríčinilo, že riešitelia skladbu nepochopili, a preto hlavné riešenie ani nehľadali. Maximálne bolo možné získať 5 bodov, čo sa podarilo len Ladislavovi Salaiovi st. z Martina. Ostatní riešitelia získali len 2 body.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná domácou a zahraničnou šachovou literatúrou bude vypísaná v Šachovom okienku o dva týždne, t. j. vo štvrtok 20. augusta 1981. Prosíme Vás už teraz o jej propagáciu.


Vzad << >> Vpred