Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 7. 1981)


Problém č. 1111

Dr. Werner Speckmann, NSR

Die Schwalbe, Oktober 1941

Mat 6. ťahom (14+9=23)


Problém č. 1112

Anatolij Vasilenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1111: bKc2 Dd1 Vb1 Vc1 Ja1 Jg2 Pa4 b3 c4 d3 e2 e4 f3 h2 (14), čKa2 Sd4 Pa3 b4 c3 c5 e3 e5 h6 (9) – šesťťažka, 1112: bKb6 Dg1 Vc8 Sh2 Jd6 Pb2 e2 f5 (8), čKd4 Sg7 Jc2 Je3 Pc4 d5 g6 (7) – dvojťažka.

Skladba č. 1111 s kurióznym číslom má súčasne aj prekvapujúci obsah. Je v nej trojnásobne spracovaná stará téma a riešenie tejto skladby asi potrápi nejedného skúseného riešiteľa. V originálnom príspevku č. 1112 je spracovaná zámena dvoch matov v štyroch fázach vo forme troch zvodníkov a riešenia.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1095 (Lebedkin) z 4. 6. 1981. Zdanlivé hry 1...Sf1, Jc5, e3 2.Je6, Sc3, Df4 mat. Nejde 1.Sd2? Sf5! a ani 1.Kf6? Jb4!, čo stálo mnohých riešiteľov body, pretože oba pokusy uvádzali ako vedľajšie riešenia. Autorova intencia 1.Jc4 hr. 2.De3 mat, 1...Kc5, Kd3, d:c4 2.Sb6, Dd2, Vd2 mat, no žiaľ aj vedľajšie riešenie 1.Dg3 hr. 2.Dc3 mat, ktoré sa dá jednoducho odstrániť pridaním čPh4. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo do uzávierky tejto rubriky 13 riešiteľom: Bandžuch, Bednár, Brnák, Hagara, Hrica, Chorváth, E. a Fr. Jankovič, Kolektív BSP zo Spišskej Novej Vsi, Kovalič, Moravčík, Nagy a Jan Svoboda. 3 body získali riešitelia: Damborský, Tinák, Volf a Wittner.

Riešenie problému č. 1096 (Kisis) z 4. 6. 1981. Zdanlivé hry 1...b5, d5 2.Vbc3, Vdc3 mat. Zvodník 1.J:b6? hr. 2.Vd:c3 mat, 1...d5 2.De7 mat, viazne na 1...Jb4! Zvodník 1.J:d6? hr. 2.Vb:c3 mat, 1...b5 2.Da7 mat, viazne na 1...Jd4! Rieši 1.Jb4 hr. 2.Dc7 mat, 1...J:b4, Jd4 2.Vbc3, Vdc3 mat. V sprievode zámeny obrán reciproké väzby medzi hrozbovými matmi a účinnými obranami vo zvodníkoch, resp. tematickými obranami a matmi v riešení. Symetria maľovaná majstrovskou rukou (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred