Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 7. 1981)


Problém č. 1109

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+4=11)


Problém č. 1110

Anatolij Agarkov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+5=15)Kontrolná notácia: 1109: bKg7 Db7 Vb6 Sg5 Jc7 Je5 Pf4 (7), čKf5 Sg1 Jh2 Jh7 (4) – dvojťažka, 1110: bKd8 Df2 Vb1 Se1 Je7 Pd5 e3 f3 f5 h2 (10), čKd6 Jb6 Pa7 c5 e5 (5) – dvojťažka.

V č. 1109 je spracovaná téma pokusov v mereditke. V č. 1110 nájdete zase zámenu troch matov spracovanú vo forme zvodník – riešenie.

Riešenie zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 1094 (Velidov) z 28. 5. 1981. Zvodník 1.b4? hr. 2.Jb6 mat, 1...c:b3, e3 2.D:b3, Df3 mat, viazne na 1...c5! Zvodník 1.f4? hr. 2.Jf6 mat, 1...c3, e:f3 2.Db3, D:f3 mat, viazne na 1...e5! Zvodník 1.Sc8? tempo, 1...c5, e5 2.Sb7, Jf6 mat, viazne na 1...V:d8! Zvodník 1.Se8? tempo, 1...c5, e5 2.Jb6, Sf7 mat, viazne na 1...V:d8! Rieši 1.V:d3 hr. 2.V:d4 mat, 1...c5, e5, c:d3, e:d3 2.Jc3, Je3, Db3, Df3 mat. Zagorujko spojený s hrozbovými paradoxmi (B. Moravčík, Banská Bystrica). Symetrické spracovanie Hanneliusovej témy spojené so zámenou dvoch matov a dvoch obrán – škoda, že kvalita skladby je symetriou znížená (M. Bednár, Kurima). V symetrii len známe obraty. Biely pešiak g2 je nahraditeľný preložením bKh7 na h1 (L. Salai sr., Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Predbežný výsledok XII. medzinárodného skladateľského turnaja Hlas ľudu 1980. Rozhodca turnaja, Ladislav Salai sr., Martin, ČSSR, vypracoval tento predbežný výsledok: I. cena: Prof. K. Mlynka č. 1033, ČSSR, II. cena: Ing. J. Brabec a Ľ. Lehen č. 1027, ČSSR, III. cena: Ing. J. Taraba č. 1024, ČSSR, 1. čestné uznanie: Ing. B. Formánek č. 1028, ČSSR, 2. čestné uznanie: Z. Labai č. 980, ČSSR, 3. čestné uznanie: G. Bakcsi č. 960, Maďarsko, 1. pochvalná zmienka: I. Tokar č. 966, ZSSR, 2. pochvalná zmienka: J. Szöghy č. 1040, Maďarsko, 3. pochvalná zmienka: R. Aliovsadzade a I. Liokumovič. č. 976, ZSSR. Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 31. augusta 1981 na horeuvedenú adresu redakcie. Po tomto termíne sa výsledok stáva definitívnym.


Vzad << >> Vpred