Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.12.1972)


Problém č. 549 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 550 – originál

Oliver Ralík, Nitra

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 549 biely Ka3 Dc1 Vb8 Vg1 Sg8 Pc6 h6 (7 kameňov), čierny Ke7 Ve5 Pa4 d6 f6 g2 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 550 b. Kb2 Vb8 Sd5 Se7 Pc3 e4 (6), č. Kc5 Jg1 Jh8 Pa5 d6 f6 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zvodnosť vežou, trojťažka tri hrozby, ktoré vychádzajú jednotlivo po určitých ťahoch čierneho. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 538 (Labai) z 20. októbra: Zdanlivé hry 1...c4, e4 2.D:a7, D:g7 mat, zvodnosť 1.Df5? hrozí 2.Dd3 mat a po rovnakých obranách 2.Je2, D:d5 mat (vyvrátenie 1...Jb2!), riešenie 1.Db5 hrozí 2.Dd3 mat a 2.D:d5, Je2 mat (1...Jb2, J:f2+ 2.D:b2, S:f2 mat). Pekná trojfázová zámena hier Z-??-?4.

Riešenie problému č. 539 (Taraba) z 20. októbra: Úloha má dve zvodnosti 1.c:d3? V:g1! (hrozí 2.d4 mat), 1.c4? b:c3 e.p.! (hrozí 2.V:d5 mat) a riešenie 1.Se3 (hrozí 2.D:f4 mat) a v každej z týchto fáz dva tematické varianty 1...Vg3 2.J8f7 mat, 1...Sc5 2.Ve6 mat, ale vždy s inou obrannou motiváciou: väzba, napadnutie – odviazanie, prerušenie – prerušenie odviazanie – čiže OM-32-24.

Knižné ceny za č. 538 a 539 vyhrávajú: Peter Dodok, Bratislava, Kameňolom-Devín 315, Štefan Šomogyvári, Pavlovce nad Uhom 23, okr. Michalovce a Ján Vlk, Brezová 2/25, Spišská Nová Ves.

* Ďalší zápas ZSSR – Zvyšok sveta sa má uskutočniť v máji 1973 v Holandsku pri príležitosti osláv 100 rokov holandskej šachovej federácie.


Vzad <<  >> Vpred