Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.10.1972)


Problém č. 538 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 539 – originál

Jozef Taraba, Poprad

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 538 biely Kh3 Dd7 Ve1 Sf1 Sg3 Ja4 Jf4 Pf2 (8 kameňov), čierny Kd4 Va1 Vd8 Jd1 Jf8 Pa2 a7 c5 d5 d6 e5 g7 h5 (13 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 539 b. Kb3 Dh2 Va5 Va6 Sf5 Sg1 Jh6 Jh8 Pc2 (9), č. Ke5 Vg7 Sd6 Jd5 Jf4 Pa3 b4 d3 f6 h4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obidve dnešné dvojťažky sú "trojfázové": prvá obsahuje zdanlivé hry, zvodnosť a riešenie, druhá dve zvodnosti a riešenie – ale v čom je rozdiel? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 529 (Vilem) z 8. septembra: 1.J:e5 hrozí 2.Jd3, Jf3, Jg4, J:g6, J:f7, J:d7, J:c6, J:c4, čo vyjde postupne po 1...Vd2+, Vf2, Vh4, Jg6, Jf7, Jd7, Jc6, c4 (téma poloobrán vo voľnej forme) a navyše hry 1...d:e5, V:c2 2.S:e5, J:c2 mat. – Knižné ceny vyhrávajú Imrich Fülöp ml., Košice, Senná 4, Alexander Mihálik, Rimavská Sobota, tr. Sov. kozmonautov 18 a Matej Staňo, Banská Štiavnica, DM pri SLTŠ.

* Stála komisia FIDE pre kompozičný šach vypísala prvú oficiálnu svetovú súťaž v kompozičnom šachu. Nadviazala ňou na prvé dva medzištátne zápasy družstiev, len spresnila, resp. zdokonalila propozície. Súťažiť sa bude v 14 tematických oddeleniach, po 2 témy vo dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, samomatoch, pomocných matoch a exoproblémoch – ich definície spolu s niektorými ďalšími informáciami pošleme každému záujemcovi na požiadanie. K súťaži sa ešte mnoho ráz vrátime, vysvetlíme niektoré nejasnosti, ktoré sa vyskytli v "prvom vydaní" propozícií a odpovieme na akékoľvek dotazy týkajúce sa tohto vrcholného podujatia šachových skladateľov.


Vzad <<  >> Vpred