Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(17.2.2023)


Skladba č. 1185Milovan Belić

Mat Plus 1995

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kd7 Db3 Sc7 Jf5 Jh3 (5), č. Kg4 Ph4 h6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zdanlivé hry (keby začínal čierny) 1...K:f5 2.De6 mat, 1...h5 2.Jh6 mat. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1184 (Gvozdják): Zvodnosti 1.Kg2? tempo 1...Ke2 2.Jf4 mat, 1...Ke4!, 1.Je3? tempo 1...Ke2 2.Sc4 mat, 1...Ke4 2.Sc2 mat, 1...K:c3!, riešenie 1.e8S! tempo 1...Ke2 2.Sb5 mat, 1...Ke4 2.Sg6 mat. Jedna trojfázová a jedna "obyčajná" zámena matu, s bonusom vo forme premeny pešiaka na strelca v úvodníku. Už v tínejdžerskom veku poodhalil autor, aký talent sa v ňom skrýva... (ff)


Vzad <<  >> Vpred