Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(10.2.2023)


Skladba č. 1184Peter Gvozdják

Sinfonie Scacchistiche 1984

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Kg3 Sb3 Sc3 Jd5 Pe7 f2 (6), č. Kd3 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Slovensko sa koncom minulého roka stalo majstrom sveta v kompozičnom šachu! O tento obrovský úspech sa zaslúžil predovšetkým veľmajster P. Gvozdják z Bratislavy, keď z celkových 130,6 bodu získal 49,4 (podrobnosti na soks.sk). Nemáme v rubrike miesto na reprodukovanie náročného riešenia niektorej z jeho úspešných majstrovských skladieb, tak sme aspoň vybrali miniatúrnu dvojťažku z obdobia, keď mal ešte len 18 rokov...

Riešenie skladby č. 1183 (Becker): 1.Df2! tempo 1...Jg5~ 2.De3 mat, 1...Je4 2.f4 mat, 1...f4 2.Dc5 mat, 1...Kf4 2.Jd3 mat. Predĺžená obrana jazdca a dva modelové maty. (ff)


Vzad <<  >> Vpred