Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.2.2023)


Skladba č. 1183Sidney S. Becker

American Chess Problemist

1950

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Ke7 Dh4 Jb4 Pf3 (4), č. Ke5 Jg5 Pb5 f5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1182 (Bariak): 1.Kb2 hrozí 2.Da6 mat (čo vyjde aj po 1...Ka5), 1...b:a3+ 2.D:a3 mat, 1...Sb7(Sb5) 2.Db5 mat, 1...a5 2.Db3 mat. Jednoduchá osemkameňovka so zriedkavým obranným motívom ťahu 1...a5: vstup pešiaka dvojkrokom na zvislú líniu matovania. (ff)


Vzad <<  >> Vpred