Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(27.1.2023)


Skladba č. 1182Vladimír Bariak

Pravda 2002

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: b. Ka1 Dd3 Sf1 Pa3 (4), č. Ka4 Sc6 Pa7 b4 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1181 (Aschenazi): 1.Db6! hrozí 2.Vb5 mat, 1...Ke5 2.Dd4 mat, 1...De2 (Dd3) 2.Je4 mat, 1...Dc8/Dd7 2.Je6 mat, 1...Df1/Df2 2.Jf3 mat, 1...Df8 2.Jf7 mat, 1...D:g5 2.V:g5 mat. Jeden variant po ťahu kráľa na pole, ktoré mu poskytol výborný úvodník a osem variantov po obranách dámou bez akéhokoľvek duálu so štyrmi batériovými matmi jazdcom (a s bonusom na g5). To nemá jedinú chybu, dokonalosť sama! (ff)


Vzad <<  >> Vpred