Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 9. 1985)


Problém č. 1113 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahom (15–10)Kontrolná notácia: b. Kb4, Va3, Vb7, Sc8, Sd8, Jb5, Jc4, Pa7, b2, d2, e6, f3, f6, g3, g5 (15), č. Kd5, Vg2, Vg7, Sa8, Jf5, Jg8, Pb6, c3, e3, e7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Ďalšia trojťažka v našej rubrike je čisto moderného charakteru. Autor predkladá svoju obľúbenú tému. Cyklická zámena funkcií polí je rozdelená do troch fáz a doplnená ďalšími zámenami matov. Okrem riešenia je teda potrebné si všimnúť dva zvodníky aj s hrozbami a porovnávať jednotlivé polia. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, Košice 042 66 (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1107 (RNDr. S. Vokál): Tematický pokus: 1.Dh3?, ale 1...V:g5!, 1.D:c4?, ale 1...J:g5!. Rieši: 1.Vd6! s hrozbou 2.Sg7 V:g7 (S:g7) 3.Vf6 (Sg6) mat, 1...V:g5 2.D:c4! (hrozí 3.De6 mat), Vg6 3.S:g6 mat, 1...S:e5 2.Dh3! (hrozí 3.D,S:g4 mat), g:h3 (V:g5) 3.g4 (Jd6) mat. Originálna práca s istými prvkami paradoxov. Tematické pokusy vyvracajú ťahy, ktoré recipročne zamenené ich v riešení práve umožňujú. Duchaplná skladba, ktorou sa S. Vokál opäť vracia na kompozičnú scénu. Žiaľ, riešitelia si s touto úlohou neporadili. Väčšina stroskotala na pokuse 1.D:c4? J:g5!. Niektorí uviedli, že práca je neriešiteľná atď. Problémy č. 1106 a 1107 kompletne nikto nevyriešil a preto, žiaľ, ani nemôžeme nikomu udeliť knižnú odmenu.


Nová šachová literatúra

Nedávno vyšla v Maďarsku veľmi zaujímavá a netradičným spôsobom podaná kniha "En Passant felügyelö visszatér" (vo voľnom preklade – inšpektor En Passant sa vracia). Autorom je skladateľsky veľmi úspešný i redaktorsky plodný György Bakcsi. Publikácia neobvyklým spôsobom približuje šachové skladby, o čom hovorí aj podtitul knihy "rozprávanie o šachových problémoch". Ide o akési rozprávanie autora so sebou, pričom György Bakcsi využíva na sprístupnenie veľké postavy literatúry, histórie, hudby a iných umení. V závere sú priblížené skladby, ktoré boli predložené na MS v riešení i porovnanie s výsledkami najlepších. Verme, že sa táto originálna kniha dostane čo najskôr aj k nám, do predajní maďarskej knihy.


Vzad <<  >> Vpred