Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 8. 4. 1961)


Úloha č. 115

Julius Buchwald, New York, USA

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Ke1, Vc8, Sf8, Pf3 (4), č. Kd3, Pd5, f4 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 109 (Amirov): 1.Dc3–b5! tempo a6 2.Db6 a5 3.D:a5 mat, 1...b6 2.Da6 b5 3.Dc8 mat. Odmenu za správne riešenie dostane Jozef Dvorský, žiak 3. B OSŠ, Podbrezová, Stalinova štvrť D/I.


Hľadajte záver partie!

V postavení: b. Kg1, De2, Ve8, Sb3, Pa2, c2, d4, f2, g3, h2 (10), č. Kh8, Dd7, Vc8, Jf8, Pa6, b7, f5, g7, h7 (9) zakončil partiu biely pekným ťahom, ktorého vyhľadanie je druhou úlohou. Riešenie


Vzad <<  >> Vpred