Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(27. 5. 1961)


Úloha č. 122

Inž. Ilja Mikan, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (2+4)Kontrolná notácia: b. Kc4, Da6 (2), č. Kb1, Va2, Pa3, b2 (4) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 115 (Buchwald): 1.Vc8–c1 tempo d4 2.Sc5 Ke3 3.Vc3 mat, 1...Kd4 2.Sg7+ Ke3 3.Vc3 mat, 1...Ke3 2.Vc3+ Kd4 3.Sg7 mat.

Záver z partie: Po oprave postavenia, ktoré v tlači nebolo správne (čierna dáma stojí správne na d7 a nie na h7). 1.De2–c4. Vzhľadom na nesprávne uverejnenie postavenia nepočítame toto do riešenia.


Vzad <<  >> Vpred