Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(20. 5. 1961)


Úloha č. 121

Julius Buchwald, New York, USA

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kg4, Vc7, Ve7, Jc3 (4), č. Kd8, Sd2, Je2 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ul. ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa z dnešnej rubriky odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 113 (inž. Mikan): Autorova intencia: 1.Jb4–c6 tempo Ka4 2.Ja5 Ka3 3.Da1 mat, 1...K:c6 2.Jd6 c:d6 3.Dc4 mat, 1...d5 2.Je3 K:c6 3.D:d5 mat, 1...d6 2.J4a5 d5 3.Db4 mat, 1...d:c6 2.Jb2 c5 3.Da4 mat. Úloha má však aj vedľajšie riešenie 1.Jb4–a6. Odmenu za riešenie tejto úlohy neudeľujeme.

Riešenie úlohy č. 114 (Richter): 1.Jf5–d6 c3 2.D:c4+ Kb6 (hr.) 3.Sg1+ Ka5 4.Jb7 mat, 1...Kb4 2.D:c4+ Ka3 3.Se5 J~ 4.Jb5 mat, 1...Jc6 (Jb5) 2.Db5+ Kd4 3.D:c4+ Ke3 4.Dc3 mat. Odmenu získal Karol Hollý, Nová Baňa, Kmeťova č. 32.

Posledná oprava: Úloha č. 103 (inž. T. Garai): Autor nám zaslal túto opravu: b. Kb7, Da8, Vg8, Sa2, Sc3, Pa3, c4, d4, d6, g4, h5 (11), č. Ke6, Ve7, Vh7, Sh8, Pd7, f7 (6) – mat 2. ťahom. Úloha sa počíta do dnešnej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred