Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(13. 5. 1961)


Opravy starších úloh

Úloha č. 79 (Prokop): Autor odstraňuje vedľajšie riešenie pridaním jedného čierneho pešiaka na c2.

Úloha č. 84 (Szöghy): Úloha sa diskvalifikuje z medzinárodného turnaja Smeru 1960, pretože ju prv uverejnila Smena 13. 8. 1960.

Úloha č. 98 (Brabec): Autor odstraňuje vedľajšie riešenie pridaním jedného čierneho pešiaka na e6.

Úloha č. 102 (Katreniak): Autor opravuje úlohu takto: b. Kc7, De2, Va4, Vb5, Sf1, Sg8, Jd5, Jg6, Pb2 (9), č. Kd4, Dh3, Sb4, Je7, Jg4, Pa5, b3, g2 (8) – mat 2. ťahom.


Riešenie úlohy č. 113 (inž. Mikan) pre nedostatok miesta uverejníme v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred