Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 4. 1. 1961)


Úloha č. 102

Vojtech Katreniak, Bratislava

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: b. Kc7, De2, Va4, Vb5, Sg5, Sg8, Jd5, Je5, Pb2 (9), č. Kd4, Dh3, Sb4, Je7, Jg4, Pa5, b3, d7, g2 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.

Riešenie úlohy č. 91 (Lačný): Z pozície 1...Vb3+, Sg4+, Vg8+ 2.Sc6, Sd7, Se8 mat. Riešenie: 1.Db7–e7! hr. 2.Je4 mat, 1...Vb3+, Sg4+, Vg8+ 2.Jc4, Jf5, Je8 mat.


Vzad <<  >> Vpred