Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 4. 3. 1961)


Úloha č. 110

Erkki A. Wirtanen, Helsinki, Fínsko

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: b. Kb7, Sf7, Jc8, Pc4, e6 (5), č. Kd8, Jd5 (2) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme peknou šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 101 (Galla): 1.Vg6–d6! Vedľajšie riešenie: 1.Ve6+.

Riešenie úlohy č. 102 (Katreniak): 1.Sg5–f4! Vedľajšie riešenie: 1.Dc4+. Oprava.

Riešenie úlohy č. 103 (Ing. Garai): 1.Da6–f6! Úloha je však neriešiteľná po 1...Sd7+! 2.???. Oprava.

Riešenie úlohy č. 104 (Ajrapetjan): 1.Vf2–d2! hr. 2.d:c4 mat, 1...Vb:d3, Vh:d3, S:d3, D:d3 2.Jc3, Je3, S:b3 (Jc3), De4 mat. Zvodnosť 1.Ve2? hr. 2.De6 a Db7 mat, viazne jediný ťah: 1...De8! 2.???


Vzad <<  >> Vpred