Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(11. 3. 1961)


Úloha č. 111

Ján Kozinka, Modranka, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 5. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kc3, Vb5, Jd4, Pb4 (4), č. Ka6, Sa2, Pb3 (3) – mat 5. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 105 († Dr. Mach): 1.Vf8–e8! tempo Kf3 2.Ve1 Kg3 3.Ve3 mat, 2...g3 3.Jge5 mat, 1...Kh3 2.Ve3+ g3 3.Jf2 mat. Úloha však má aj vedľajšie riešenie 1.Vf4! Kh3 2.Ve4 Kg3 3.Ve3 mat, 2...g3 3.Vh4 mat. Knižnú odmenu neudeľujeme, lebo ani jeden riešiteľ neuviedol hlavné ani vedľajšie riešenie!

V minulom roku prebiehala v našej rubrike súťaž, v ktorej bola podmienka získať 30 bodov. Keď uzavierame túto formu súťaže, uverejňujeme tých, ktorí splnili túto podmienku a odmeňujeme ich hodnotnou šachovou prémiou: Jozef Kysucký, Veľký Krtíš, Anton Bobek, Oravské Veselé, Tibor Roštár, Poníky, Ivan Garaj, Bratislava, František Čunderlík, Tisovec, Štefan Boška, Hliník nad Hronom, Aladár Šulík, Rimavská Seč, inž. Alexej Ivančo, Detva–sídlisko, a Ján Slivka, Vígľaš. Výhercom blahoželáme.


Vzad <<  >> Vpred