Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(21. 1. 1961)


Úloha č. 105

† Dr. Zdeněk Mach, Praha

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: b. Kh1, Vf8, Jd3, Jg6 (4), č. Kg3, Pg4 (2) – mat 3. ťahom. Za krásny darček z pozostalosti majstra Macha vďačíme majstrovi s. Vladimírovi Pachmanovi. Riešenie do 14 dní na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.


III. medzinárodný turnaj Smeru

Redakcia Smeru vypisuje pre rok 1961 medzinárodný problémový turnaj na troj– a viacťahové miniatúry. Rozhodca: Hilding Fröberg, Härnösand, Švédsko. V turnaji konkurujú všetky originály, uverejnené v šachovej rubrike Smeru v roku 1961. Ceny: I. 150 Kčs, II. 100 Kčs, III. 50 Kčs, tri čestné uznania a tri pochvalné zmienky. Zásielky do turnaja treba poslať najneskoršie do konca septembra 1961 na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29.


Zmena v riešiteľskej súťaži

Počnúc dnešným číslom meníme podmienky riešiteľskej súťaže. Medzi správnych riešiteľov vyžrebujeme týždenne jednu knižnú prémiu. Veríme, že toto zlepšenie a rozšírenie prémií v nasej riešiteľskej súťaži iste s radosťou prijmú priatelia a riešitelia našej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred