Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(14. 1. 1961)


Úloha č. 104

Abel S. Ajrapetjan, Stavropoľ, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: b. Kb6, De7, Vf2, Sa2, Sc5, Jd1, Jd6, Pd3 (8), č. Kd5, Dg6, Vb3, Vh3, Sc4, Pb5, f6 (7) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.


Vzad <<  >> Vpred