Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 7. 1. 1961)


Úloha č. 103

Inž. Toma Garai, Oradea, Rumunsko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (9+9)Kontrolná notácia: b. Kb5, Da6, Vg1, Sb1, Sc1, Jh2, Pc2, d2, d4 (9), č. Ke4, Ve5, Vh5, Sf5, Pa5, d5, g4, g6, h3 (9) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.


Vzad <<  >> Vpred