Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 1. 1. 1961)


Úloha č. 100

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+6)


Úloha č. 101

Johann Galla, Wanne–Eickel, NSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (9+6)Kontrolná notácia: 100: b. Ke8, Df8, Vb8, Se2, Sf6, Jb4, Jd6, Pd2 (8), č. Kc5, Dd3, Sf1, Jf3, Pa6, g2 (6) – mat 2. ťahom, 101: b. Ka1, Dh3, Vg6, Sa7, Sc4, Jf1, Jf7, Pc3, e3 (9), č. Ke4, Vb6, Sb8, Sf3, Jb5, Pa3 (6) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.

Riešenie úlohy č. 88 (Šindler): Intencia 1.Sb7–c8!, ale aj dve vedľajšie riešenia: 1.Df5 a 1.Jf4+.

Riešenie úlohy č. 89 (Rudenko): 1.Ja4–c5 Kc6, Kc4, K:e5, d3 2.D:e4, J:e3, De6, D:e4 mat. Zvodnosť 1.Sc7? s tými istými obranami a matmi v inom poradí – teda téma "Lačný" viazne na 1...d3 2.???

Riešenie úlohy č. 90 (Brabec): 1.Je6–c5! J~, Jc7 2.Db8, Jb7 mat, hrozba 2.D:d5 mat. Zvodnosť 1.Jg5? viazne na 1...Vc8! 2.???


Vzad <<  >> Vpred