Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(24. 12. 1960)


Úloha č. 99

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: b. Kg4, De8, Vb4, Vd5, Sa8, Se7, Jd1 (7), č. Ke4, Vc4, Ve6, Sb1, Sc3, Pb2, b5, b6, d3, g3, g7 (11) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.


Vzad <<  >> Vpred