Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(17. 12. 1960)


Úloha č. 98

Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: b. Kg8, Df8, Sa2, Sc7, Jd5, Jd7, Pd2, f3 (8), č. Kd4, Vc1, Ve1, Jd6, Pa5, b7, c6, d3, e5, f7, g6 (11) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.


Vzad <<  >> Vpred