Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(10. 12. 1960)


Úloha č. 97

Leopold Szwedowski, Ostrolenka, Poľsko

Originál pre Smer

Mat 2. ťahom (11+11)Kontrolná notácia: b. Kb6, Dd2, Vd6, Vf4, Sc1, Sg8, Jc5, Jf5, Pb7, c3, c6 (11), č. Ke5, Db1, Vf6, Se8, Jd3, Jf7, Pb3, e4, e7, f3, g5 (11) – mat 2. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku zasielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Novým riešiteľom podmienky riešiteľskej súťaže pošleme.


Vzad <<  >> Vpred