Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(25. 3. 1961)


Úloha č. 113

Inž. Ilja Mikan, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Ka7, Dd4, Jb4, Jc4 (4), č. Kb5, Pc7, d7 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa z dnešnej rubriky odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 107 (Pachman): 1.Je6–f4! tempo Kb1 2.Jd3 c2 3.Ve1+ c1D 4.V:c1 mat, 1...c2 2.Jd3+ Kd1 3.Sh5 c1J 4.Jb2 mat, 3...c1D 4.V:c1 mat, 1...Kd1 2.Sb3+ c2 3.S:c2+ Kc1 4.Jd3 mat, 2...Kc1 3.Jd3+ Kb1 4.Ve1 mat. "Veľmi sa mi páčila, mimoriadne vtipná" (Slivka, Vígľaš). Odmenu získal Ľudovít Ollé, Handlová 1623 B–2.

Naša poznámka k riešeniu úlohy č. 105 bola trochu skomolená. V súťaži hodnotíme tých riešiteľov, ktorí nám zašlú kompletné riešenie, teda ako hlavné, tak i vedľajšie riešenie, včítane všetkých zistených závad. Riešitelia sú súčasne aj preverovateľmi korektnosti úlohy, keby sme hodnotili tých, ktorí zasielajú len hlavné riešenie, znížili by sme záujem o hľadanie chýb na úlohách a riešenie by bola zlá "previerka".


Vzad <<  >> Vpred