Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(15. 7. 1961)


Úloha č. 127

Julius Buchwald, New York, USA

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (5+1)Kontrolná notácia: b. Kf1, Vb2, Jb3, Jd6, Pd2 (5), č. Kd3 (1) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa z našej dnešnej rubriky odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 121 (Buchwald): 1.Jc3–d5! hrozí 2.Jf6 (Jb6) atď. 1...Sa5 (Sf4) 2.Jf6 a 3.Ved7 mat, 2...S:c7 3.Ve8 mat, 1...Sg5 (Sb4) 2.Jb6 a 3.Vcd7 mat, 2...S:e7 3.Vc8 mat. Odmenu dostane Stanislav Zábojník, Dubnica nad Nitrou č. 122.


Pre chvíle letnej dovolenky

K želaniu príjemného užitia slnka a vody na dovolenke pripojujeme našim riešiteľom jednu vtipnú kombináciu na potrápenie: b. Kh1, Dd1, Vh4, Sb2, Sf1, Jd4, Pa4, b3, c2, f2, g2, h2 (12), č. Kg8, De7, Vd8, Vf8, Sc7, Pa5, b7, c6, e4, f7, g6, h7 (12). V tomto postavení biely dvoma ťahmi prinútil čierneho vzdať sa. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred