Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(26. 8. 1961)


Úloha č. 133

Viktor Litvinov, Pjatigorsk, SSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (3+4)Kontrolná notácia: b. Kb8, Df4, Je7 (3), č. Kh8, Sg7, Sh7, Pb5 (4) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 127 (Buchwald): 1.Jb3–a1! tempo Kd4 2.Vb5 Kd3 3.Vd5 mat. Úloha bola veľmi ľahká, ako nám píšu riešitelia. Odmenu udeľujeme Vincentovi Kubalovi, Ochodnica, okr. Čadca.

Riešenie orieška z č. 57 Smer: 1.Jf5! D:h4 2.Dh5!! a čierny sa vzdal.


Rozhodnutie turnaja Smeru z r. 1960

Rozhodca dvojťahového skladateľského turnaja Smeru 1960 nám poslal rozhodnutie tohto turnaja: I. cenu udelil úlohe č. 65 (J. Savournin, Marseille, Francúzsko), II. cena č. 89 (V. F. Rudenko, Dnepropetrovsk, SSSR), III. cena č. 92 (Inž. H. Bartolović, Zahreb, Juhoslávia), 1. čestné uznanie č. 83 (Ladislav Salai, Detva–Sídlisko, ČSSR), 2. č. u. č. 61 (H. Tubin, Beth Zerah, Izrael), 3. č. u. č. 69 (J. Hronec, Lučenec, ČSSR), 4. č. u. č. 90 (J. Brabec, Bratislava, ČSSR). Pochvaly (bez poradia): č. 56 (Wiesel), č. 80. (M. Novis), č. 81 (Apró), č. 91 (Lačný), č. 100 (Pituk). Plné znenie rozhodnutia zašleme všetkým zúčastneným autorom a všetkým tým, ktorí oň požiadajú.


Vzad <<  >> Vpred