Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 2. 9. 1961)


Úloha č. 134

Bo Lindgren, Lidingö, Švédsko

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kb4, Dg8, Vg5, Je5 (4), č. Kb7, Jb6, Pe7 (3) – mat 4. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 128 (inž. Mikan): 1.Kg1–f2! tempo Kh3 2.Kg1 Kg3 3.Vc3+ mat, 1...g3+ 2.Kf1 Kh3 3.Vh4 mat, 1...Kh1 2.V:g4 Kh2 3.Vh4 mat. Odmenu dostane Otília Sokolová, Liptovská Teplá č. 111.


Pred II. ročníkom ŠHM v šachu

Na začiatku školského roku chceme pozdraviť našich mladých šachistov a pripomenúť im, že i v nastávajúcom školskom roku tak ako vlani čakajú ich okrem iných súťaží v rámci ŠHM aj šachové súťaže. Začatím školského roku rozbehnú sa na všetkých školách turnaje jednotlivcov, medzitriedne súťaže a ďalšie formy súťaženia pre rozvíjanie šachového športu v rámci šachových krúžkov na školách. Šachové sekcie OV ČSTV sa pripravili podchytiť záujem našej mládeže o šachový šport. Obráťte sa na ne s dotazmi a požiadavkami. Šachoví pracovníci sekcií a telovýchovných jednôt veľmi radi vám pomôžu pri organizovaní súťaží a ostatnej šachovej činnosti vo vašich krúžkoch. My zas od vás očakávame, že nám o svojej šachovej práci budete hodne písať a aj usilovne riešiť úlohy, ktoré posilnia váš šachový dôvtip, bystrosť a pohotovosť.


Vzad <<  >> Vpred