Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 9. 9. 1961)


Úloha č. 135

Vladimír Pachman, Praha, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 5. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kf5, Vd1, Sh3, Jf1 (4), č. Kg1, Pc3, g5 (3) – mat 5. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 129 (Trzesowski): 1.Sc7–b8! hr. 2.Dc7+ Kd5 3.Dc4 mat, 1...Kd5 2.De5+ Kc6 3.Db5 mat, 1...Kd7 2.Dd6+ Kc8 3.Dc7 mat, 1...Kb7 (Kb6) 2.Dc7+ Ka6 3.Da7 mat.

Riešenie orieška z č. 61: 1.Sg7! V:g7+ 2.Dh6+ Vh7 3.Jf6!! Odmenu neudeľujeme, lebo ani jeden riešiteľ všetko správne nevyriešil.


Vzad <<  >> Vpred