Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

(16. 9. 1961)


Úloha č. 136

Talip Ch. Amirov, Nachodka, SSSR

Originál pre Smer

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Ke6, Se3, Sg2, Pe7 (4), č. Ke8, Jf3, Pe4 (3) – mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 130 (Kozinka): Pozícia A (diagram): 1.Kg6–f6! tempo Ka1 2.Sg7 Kb1 3.Jc3+ Kc1 4.Sh6 mat. Pozícia B (po premiestnení bieleho kráľa na e1): 1.Sh8–a1! tempo K:a1 2.Kd1 Kb1 3.Jc3+ Ka1 4.Va2 mat. Odmenu dostane Pavol Jankovič, Kociha. (r.2006 počítačom zistené vedľajšie riešenia v B: 1.Kd2!, 1.Jc3+!)


Voľný pešiak

V šachovej partii je veľmi častým javom stav, že o výsledku partie rozhoduje jediný pešiak. Záleží od šikovnosti a dôvtipnosti hráča, ako situáciu rozrieši, či sa mu podarí zdanlivo nepatrnú výhodu dobrého postavenia previesť do vyhranej pozície.

Predkladáme Vám takúto pozíciu na vyriešenie: b. Kb7, Pa7, g3, h4 (4), č. Kd7, Vc8, Ph5 (3). O výsledku rozhodol pešiak čierneho. Úloha sa počíta do dnešnej riešiteľskej súťaže. Na ťahu je čierny. Riešenie.


Vzad <<  >> Vpred