Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Jozef Linder

( 5. 8. 1961)


Úloha č. 130

Ján Kozinka, Modranka, ČSSR

Originál pre Smer

Mat 4. ťahom (5+1)

b) Kg6–e1Kontrolná notácia: b. Kg6, Ve2, Sh8, Ja2, Pb4 (5), č. Kb1 (1) – mat 4. ťahom. Pozor! Po premiestnení bieleho kráľa na pole e1 vznikne nová úloha "mat 4. ťahom" s úplne iným riešením. Riešenie do 14 dní a všetku korešpondenciu pre rubriku posielajte na adresu: Jozef Linder, Sliač, ČSA 29. Jedného správneho riešiteľa odmeníme šachovou knihou.

Riešenie úlohy č. 124 (Amirov): 1.Jf2–g4! tempo Kg5 2.Je3+ Kf4 3.Jd5 mat, 2...Kh6 (Kh4) 3.Jf5 mat, 1...h:g4 2.Kf5 g3 5.Dh1 mat. Niektorí riešitelia udávajú ešte variant: 1...h:g4 2.Kf5 Dh5 3.Dh1 mat i 3.Dh2 mat – duál. V tomto prípade však nejde o duál, pretože po 2.Kf5 sa tempová pozícia mení a hrozí 3.Dh2 mat, preto musí nasledovať ťah obranný 2...g3 a 3.Dh1 mat. Uvádzaný variant riešiteľmi teda nepatrí do obsahu úlohy a preto dvojitý matový záver v tomto variante nemožno kvalifikovať ako duál. Odmenu dostane Július Sabo, Podbrezová.


Dvojník

Dnes predkladáme riešiteľom zaujímavú novinku, ktorá sa ešte v našej rubrike nevyskytla. Ide o úlohu dvojník. Sú to v podstate dve úlohy, ktoré sa len nepatrne od seba líšia v postavení, avšak úplne sa rozlišujú v riešení. Napíšte nám, ako sa vám táto novinka páčila.


Vzad <<  >> Vpred